Make a change of mind

Coaching

Coaching of counseling?

Het verschil tussen counseling en coaching is op zich niet zo groot. Kortweg kun je stellen dat counseling zich meer op het emotionele vlak afspeelt, meer de diepte in gaat, terwijl coaching zich meer richt op het ontwikkelen van vaardigheden op een neutraler, zakelijker terrein.

 

Coaching?

Coaching helpt mensen bij het bereiken van hun doelen en wensen.
Het richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en kwaliteiten. Maar kan ook puur een klankbordfunctie hebben.

We kunnen werken aan:

- het ontwikkelen van competenties om zo goed mogelijk te presteren
- het exploreren van eigen mogelijkheden
- het inzicht krijgen in eigen gedrag en motivatie
- het bevorderen van verdieping en bewustwording
- het begrijpen interpersoonlijke processen

Dit is zowel toepasbaar in werksituaties alsook het privéleven.

 

Counseling

Is een manier om gedachten te verkennen, het helpt orde op zaken stellen en maakt nieuwe inzichten helder.Counseling is een werkproces. Het helpt mensen die een gezonde emotionele basis hebben, maar tijdelijk in een zeker levensprobleem vastlopen.

Counseling houdt zich bezig met het verkennen van de belevingswereld van de mens. Het doel is inzicht te geven in jezelf en de huidige situatie.

Daar waar bij moeilijke situaties en problemen het denken vaak in rondjes gaat verlopen is het doel van counseling om hier de cirkel te doorbreken. Cliënt en counselor gaan met elkaar in een veilige setting een proces aan dat inzicht en verandering mogelijk maakt en naar verbetering leidt.

 

Wanneer counseling?

Eigenlijk bij alle zorgen en vragen die ieder mens op zeker moment kunnen treffen en waar je maar mee blijft worstelen. Grote of kleine zorgen, het maakt niet uit.

 

e-coaching - e-counseling e-consulten

Online coaching: Alle consulten zijn mogelijk via e-mail en feitelijk zelfs aan te raden. We kunnen deze werkwijze evt. aanvullen met telefonisch contact. Voordeel: het scheelt veel tijd die je anders kwijt bent aan reizen en afstemmen van beider agenda's. Met E-counseling of coaching kun je elk moment starten en er in alle rust aan werken wanneer het uitkomt.